DRUKI DO POBRANIA - PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO, SOCJALNEGO

DRUKI DO POBRANIA - PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO, SOCJALNEGO

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze [...]

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze [...]

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

I. Podstawa prawna: ustawa o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z 2001 r. z póź. zm.),rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. , Nr 156, poz. [...]

metryczka