Interpelacje/Zapytania Radnych Rady Gminy w Chojnicach

W myśl art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.):

3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

4Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

7Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

WYKAZ INTERPELACJI I ZAPYTAŃ RADNYCH RADY GMINY W CHOJNICACH (2018-2023)

Data wpływu do
 Przewodniczącego
Rady Gminy
Data przekazania
do Wójta Gminy

Imię i nazwisko
radnego składającego interpelację/
zapytanie

Treść interpelacji/
zapytania

Data udzielenia odpowiedzi
Odpowiedź na interpelację/
zapytanie

20.12.2018
27.12.2018
Sylwester Knyba
pobierz plik (609kB) pdf
08.01.2019
pobierz plik (433kB) pdf
20.12.2018
27.12.2018
Robert Piesik
pobierz plik (406kB) pdf
07.01.2019
pobierz plik (329kB) pdf
28.02.2019
04.03.2019
Sylwester Knyba
pobierz plik (438kB) pdf
15.03.2019
pobierz plik (200kB) pdf
28.02.2019
04.03.2019
Jarosław Kurek
pobierz plik (330kB) pdf
14.03.2019
pobierz plik (184kB) pdf
28.02.2019
04.03.2019
Danuta Łoboda
pobierz plik (452kB) pdf
15.03.2019
pobierz plik (214kB) pdf
28.02.2019
04.03.2019
Danuta Łoboda
pobierz plik (475kB) pdf
15.03.2019
pobierz plik (214kB) pdf
28.02.2019
04.03.2019
Ludwika Pokojska
pobierz plik (327kB) pdf
07.03.2019
pobierz plik (435kB) pdf
28.02.2019
04.03.2019
Ludwika Pokojska
pobierz plik (358kB) pdf
18.03.2019
pobierz plik (428kB) pdf

29.03.2019
01.04.2019
Józef Kołak
pobierz (344kB) pdf
12.04.2019
pobierz plik (409kB) pdf
29.03.201901.04.2019Józef Kołak
pobierz (457kB) pdf
08.04.2019
pobierz plik (292kB) pdf
29.03.201901.04.2019Józef Kołak
pobierz (369kB) pdf
12.04.2019
pobierz plik (419kB) pdf
29.03.201901.04.2019Paweł Wieczorek
pobierz (400kB) pdf
12.04.2019
pobierz plik (354kB) pdf
29.03.201901.04.2019Paweł Wieczorek
pobierz (274kB) pdf 02.04.2019
pobierz plik (331kB) pdf
29.03.201901.04.2019Bożena Borowicka
pobierz (346kB) pdf 02.04.2019
pobierz plik (446kB) pdf
29.03.201901.04.2019Jarosław Kurek
pobierz (343kB) pdf 02.04.2019
pobierz plik (312kB) pdf
26.04.2019
29.04.2019
Robert Piesik
pobierz plik (272kB) pdf
06.05.2019
10.06.2019
pobierz plik (191kB) pdf

pobierz plik (318kB) pdf
26.04.2019
29.04.2019
Jarosław Kurek
pobierz plik (299kB) pdf
06.05.2019
10.06.2019
pobierz plik (191kB) pdf

pobierz plik (204kB) pdf

pobierz plik (318kB) pdf
26.04.2019
29.04.2019
Tadeusz Wirkus
pobierz plik (258kB) pdf
06.05.2019
pobierz plik (251kB) pdf

pobierz plik (188kB) pdf

pobierz plik (315kB) pdf
26.04.2019
30.04.2019
Robert Piesik
pobierz plik (573kB) pdf
06.05.2019
pobierz plik (183kB) pdf

pobierz plik (370kB) pdf
31.05.2019
04.06.2019
Robert Piesik
pobierz plik (324kB) pdf
10.06.2019

01.07.2019
pobierz plik (161kB) pdf

pobierz plik (260kB) pdf
31.05.2019
31.05.2019
Jarosław Kurek
pobierz plik (297kB) pdf
31.05.2019
odpowiedź na interpelację udzielono ustnie podczas VII sesji Rady Gminy w dniu 31.05.2019 r.

pobierz plik (160kB) pdf
05.07.2019
05.07.2019
Robert Piesik
pobierz plik (296kB) pdf
12.07.2019
pobierz plik (283kB) pdf
05.07.2019
05.07.2019
Jarosław Kurek
pobierz plik (317kB) pdf
09.07.2019

16.07.2019
pobierz plik (174kB) pdf

pobierz plik (213kB) pdf
05.07.2019
05.07.2019
Zbigniew Drążkowski
pobierz plik (216kB) pdf
09.07.2019
pobierz plik (215kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Ludwika Pokojska
pobierz plik (306kB) pdf
04.10.2019
04.11.2019
pobierz plik (315kB) pdf
pobierz plik (433kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Jarosław Erbetowski
pobierz plik (143kB) pdf
01.10.2019

11.10.2019
pobierz plik (179kB) pdf

pobierz plik (121kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Józef Kołak
pobierz plik (98kB) pdf
01.10.2019

11.10.2019
pobierz plik (178kB) pdf

pobierz plik (136kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Jarosław Kurek
pobierz plik (337kB) pdf
01.10.2019

11.10.2019

30.10.2019
pobierz plik (213kB) pdf

pobierz plik (248kB) pdf

pobierz plik (383kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Bożena Borowicka
pobierz plik (236kB) pdf
04.10.2019
pobierz plik (293kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Bożena Borowicka
pobierz plik (268kB) pdf
04.10.2019

11.10.2019
pobierz plik (206kB) pdf

pobierz plik (170kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Bożena Borowicka
pobierz plik (222kB) pdf
04.10.2019
pobierz plik (196kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Paweł Wieczorek
pobierz plik (127kB) pdf
03.10.2019
pobierz plik (172kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Paweł Wieczorek
pobierz plik (135kB) pdf
03.10.2019
pobierz plik (172kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Paweł Wieczorek
pobierz plik (148kB) pdf
03.10.2019
pobierz plik (172kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Paweł Wieczorek
pobierz plik (145kB) pdf
03.10.2019
pobierz plik (172kB) pdf
18.10.2019
21.10.2019
Robert Piesik
pobierz plik (308kB) pdf
30.10.2019

05.11.2019

pobierz plik (320kB) pdf

pobierz plik (214kB) pdf
18.10.2019
21.10.2019
Jarosław Kurek
pobierz plik (383kB) pdf
30.10.2019

21.11.2019
pobierz plik (243kB) pdf

pobierz plik (351kB) pdf
22.11.2019
25.11.2019
Pokojska Ludwika
pobierz plik (378kB) pdf
03.12.2019
pobierz plik (184kB) pdf
22.11.2019
25.11.2019
Kurek Jarosław
pobierz plik (354kB) pdf
03.12.2019
pobierz plik (205kB) pdf
22.11.2019
25.11.2019
Kurek Jarosław
pobierz plik (281kB) pdf
26.11.2019
pobierz plik (182kB) pdf
20.12.2019
23.12.2019
Robert Piesik
pobierz plik (312kB) pdf
30.12.2019
pobierz plik (224kB) pdf
20.12.2019
23.12.2019
Józef Kołak
pobierz plik (162kB) pdf
02.01.2020
pobierz plik (322kB) pdf
30.01.2020
31.01.2020
Jarosław Kurek
pobierz plik (246kB) pdf
13.02.2020
pobierz plik (178kB) pdf
   30.01.2020 
31.01.2020
Robert Piesik
pobierz plik (318kB) pdf
13.02.2020
pobierz plik (365kB) pdf
31.01.2020
31.01.2020
Sylwester Knyba
pobierz plik (362kB) pdf
13.02.2020
pobierz plik (227kB) pdf
31.01.2020
31.01.2020
Gruźliński Stefan
pobierz plik (279kB) pdf
12.02.2020
pobierz plik (358kB) pdf
30.01.2020
31.01.2020
Józef Kołak
pobierz plik (263kB) pdf
13.02.2020
pobierz plik (3312kB) pdf
28.02.2020
02.03.2020
Robert Piesik
pobierz plik (323kB) pdf
05.03.2020
pobierz plik (793kB) pdf
28.02.2020
02.03.2020
Sylwester Knyba
pobierz plik (443kB) pdf
09.03.2020
pobierz plik (605kB) pdf
28.02. 2020
02.03.2020
Paweł Wieczorek
pobierz plik (216kB) pdf
09.03.2020
pobierz plik (624kB) pdf
28.02.2020
02.03.2020
Danuta Łoboda
pobierz plik (308kB) pdf
09.03.2020
pobierz plik (526kB) pdf
28.02.2020
02.03.2020
Jarosław Kurek
pobierz plik (231kB) pdf
09.03.2020
pobierz plik (460kB) pdf
20.05.2020
21.05.2020
Tadeusz Wirkus
pobierz plik (234kB) pdf
09.06.2020
09.06.2020
pobierz plik (295kB) pdf
pobierz plik (444kB) pdf
30.06.202001.07.2020Robert
Piesik
interpelacja (2089kB) pdf 07.07.2020 interpelacja (40kB) pdf
odpowiedź (263kB) pdf
30.06.202001.07.2020Iwona Orłowska interpelacja (1657kB) pdf 10.07.2020 interpelacja (42kB) pdf
30.06.202001.07.2020Józef Kołak  interpelacja (484kB) pdf 10.07.2020 odpowiedź interpelacja (424kB) pdf
30.06.202001.07.2020Stefan Gruźliński interpelacja (642kB) pdf 16.07.2020 odp. interpelacja (350kB) pdf
21.07.202022.07.2020
Jarosław Kurek
pobierz pik (545kB) pdf 16.08.2020
pobierz plik (349kB) pdf
25.09.2020
28.09.2020
Robert Pieski
pobierz plik (1577kB) pdf
30.09.2020 odpowiedź (64kB) pdf
25.09.2020
28.09.2020Jarosław Kurek
pobierz plik (322kB) pdf
30.09.2020
03.11.2020
03.11.2020
18.11.2020
odpowiedź1 (42kB) pdf
pobierz pik (240kB) pdf
pobierz plik (720kB) pdf
pobierz plik (1353kB) pdf
25.09.2020
28.09.2020
Zbigniew Nojman
pobierz plik (253kB) pdf
02.10.2020 odpowiedź (339kB) pdf
30.10.2020
30.10.2020
Jarosław Kurek
pobierz plik (852kB) pdf
05.11.2020
06.11.2020
odp. inter.1 (531kB) pdf
{jk21}
30.10.2020
30.10.2020
Sylwester Knyba
interpelacja SK (4330kB) pdf }
06.11.202 odp. interpelacja (512kB) pdf
30.10.2020
30.10.2020
Sylwester Knyba
pobierz plik (577kB) pdf
06.11.2020
19.11.2020
odp. interpelacja (384kB) pdf
odp. interpelacja sk (439kB) pdf
30.10.2020
30.10.2020
Robert Piesik
pobierz plik (847kB) pdf
12.11.2020
25.11.2020

odp. interpelacja rp (525kB) pdf
pismo dot. interpelacja (439kB) pdf
odp. interpelacja rp (2231kB) pdf
30.10.2020
30.10.2020
Ludwika Pokojska
pobierz plik (556kB) pdf
12.11.2020 odp. interpelacja (577kB) pdf
30.10.2020
30.10.2020
Bożena Borowicka
pobierz plik (639kB) pdf
09.11.2020 odp. interpelacja (4018kB) pdf
27.11.2020
30.11.2020
Jarosław Kurek
pobierz plik (482kB) pdf
02.12.2020 odpowiedź na interpelację (2634kB) pdf
27.11.2020
30.11.2020
Robert Piesik
pobierz plik (653kB) pdf
07.12.2020 odpowiedź na interpelację (590kB) pdf
27.11.2020
30.11.2020
Sylwester Knyba
pobierz plik (865kB) pdf
11.12.2020
 23.12.2020
odpowiedź na interpelację (549kB) pdf
pobierz plik (380kB) pdf
27.11.2020
30.11.2020
Paweł Wieczorek
pobierz plik (389kB) pdf
10.12.2020 odpowiedź na interpelację (514kB) pdf
27.11.2020
30.11.2020
Paweł Wieczorek
pobierz plik (421kB) pdf
10.12.2020
odpowiedź na interpelację (1023kB) pdf
27.11.2020
30.11.2020
Paweł Wieczorek
pobierz plik (427kB) pdf
10.12.2020
04.01.2021
odpowiedź na interpelację (1023kB) pdf
pobierz plik (235kB) pdf
27.11.2020
30.11.2020
Paweł Wieczorek
pobierz plik (441kB) pdf
07.12.2020
09.12.2020
odp. interpelacja (350kB) pdf
odpowiedź na interpelację (588kB) pdf
27.11.2020
30.11.2020
Józef Kołak
pobierz plik (366kB) pdf
01.12.2020 odp. interpelacja (396kB) pdf
30.12.2020
04.01. 2021
Robert Piesik
pobierz plik (579kB) pdf
13.01.2021 odp.interpelacja (383kB) pdf
30.12.2020
04.01.2020
Jarosław Kurek
pobierz plik (466kB) pdf
21.01.2021
pobierz plik (248kB) pdf
26.02.202101.03.2021Robert Piesik Interpelacja (4310kB) pdf 10.03.2021 Odpowiedź interpelacja (1761kB) pdf
26.02.202101.03.2021Ludwika Pokojska Interpelacja (715kB) pdf 02.03.2021 odpowiedź interpelacja (172kB) pdf
26.02.202101.03.2021Józef Kołak  Interpelacja (848kB) pdf 08.03.2021 Odpowiedź interpelacja (848kB) pdf
26.02.202101.03.2021Jarosław Kurek Interpelacja (852kB) pdf 09.03.2021 Odpowiedź interpelacja (481kB) pdf

26.03.2021
26.03.2021
Robert Piesik
skan8 (838kB) pdf
07.04.2021
08.04.2021
odpowiedź interpelacja cz.1 (429kB) pdf
odp. interpelacja (329kB) pdf
26.03.2021
26.03.2021
Józef Kołak
skan6 (718kB) pdf
08.04.2021 odp. interpelacja (296kB) pdf
20.05.202121.05.2021Danuta Łoboda Interpelacja (728kB) pdf 04.06.2021
05.07.2021
odpowiedź na interpelację (427kB) pdf
Odpowiedź na interpelację (376kB) pdf
20.05.202121.05.2021Jarosław Kurek Interpelacja (821kB) pdf 04.06.2021
05.07.2021
odpowiedź na interpelację (297kB) pdf
Odpowiedź na interpelację (457kB) pdf
20.05.202121.05.2021Robert Piesik Interpelacja (1008kB) pdf 25.05.2021 odpowiedź na interpelację (518kB) pdf
28.06.202129.06.2021Jarosław Kurek interpelacja (744kB) pdf 12.07.2021 Odpowiedź na interpelację (336kB) pdf
28.06.202129.06.2021Stefan Gruźliński interpelacja (650kB) pdf 07.07.2021
13.07.2021
08.07.2021
26.07.2021
odpowiedź na interpelację (373kB) pdf
Odpowiedź na interpelację (1205kB) pdf
Odpowiedź na interpelację (1604kB) pdf
Odpowiedź na interpelację (1341kB) pdf
28.06.202129.06.2021Robert Piesik  interpelacja (757kB) pdf 12.07.2021 Odpowiedź na interpelację (31kB) pdf
28.06.202129.06.2021Tadeusz Wirkus interpelacja (608kB) pdf 08.07.2021 Odpowiedź na interpelację (290kB) pdf
Odpowiedź na interpelację (346kB) pdf
27.08.202131.08.2021Jarosław Kurek Interpelacja (806kB) pdf 07.09.2021 Odpowiedź na interpelację (307kB) pdf
27.08.202131.08.2021Robert Piesik Interpelacja (1026kB) pdf 14.09.2021 odpowiedź na interpelację (356kB) pdf
16.09.202120.09.2021Jarosław Kurek Interpelacja (974kB) pdf 21.09.2021
27.09.2021
04.10.2021
29.09.2021
odpowiedź na interpelację (961kB) pdf
odp. interpelacja (320kB) pdf
odpowiedź na interpelację (368kB) pdf
odpowiedź na interpelację (397kB) pdf
16.09.202120.09.2021Bożena Borowicka Interpelacja (1169kB) pdf 27.09.2021 odp. interpelacja (317kB) pdf
29.10.202102.11.2021Danuta Łoboda Interpelacja (1897kB) pdf 3.11.2021
16.11.2021
pbierz plik (267kB) pdf                        pbierz plik (303kB) pdf
29.10.202102.11.2021Robert Piesik  Interpelacja (984kB) pdf 10.11.2021
12.11.2021
odpowiedź na interpelację (425kB) pdf
odpowiedź na interpelację (407kB) pdf
26.11.2021
29.11.2021
Robert Piesik
pbierz plik (1686kB) pdf
3.12.2021
pbierz plik (802kB) pdf
26.11.2021
29.11.2021
Jarosław Kurek
pbierz plik (965kB) pdf
7.12.2021
pbierz plik (951kB) pdf
26.11.2021
29.11.2021
Józef Kołak
pbierz plik (737kB) pdf
8.12.2021
pbierz plik (2188kB) pdf
29.12.2021
3.01.2022
Robert Piesik
pbierz plik (571kB) pdf
13.01.2022
  pbierz plik (407kB) pdf
29.12.2021
3.01.2022
Józef Kołak
pbierz plik (667kB) pdf
11.01.2022 Odpowiedź na interpelację (98kB) pdf
4.03.2022
7.03.2022
Sylwester Knyba
pbierz plik (1072kB) pdf
15.03.2022
16.03.2022
18.03.2022
pbierz plik (258kB) pdf
pbierz plik (197kB) pdf
pbierz plik (191kB) pdf
4.03.2022
7.03.2022
Tadeusz Wirkus
pbierz plik (395kB) pdf
16.03.2022
pbierz plik (197kB) pdf
4.03.2022
7.03.2022
Robert Piesik
pbierz plik (1977kB) pdf
16.03.2022
17.03.2022
pbierz plik (429kB) pdf
pobierz (393kB) pdf
29.04.2022
4.05.2022
Robert Piesik
pbierz plik (247kB) pdf
12.05.2022
30.06.2022
pbierz plik (162kB) pdf
pbierz plik (232kB) pdf
pbierz plik (917kB) pdf
29.04.2022
4.05.2022
Jarosław Kurek
pbierz plik (293kB) txt
12.05.2022
pbierz plik (170kB) pdf
29.04.2022
4.05.2022
Ludwika Pokojska
pbierz plik (223kB) pdf
24.05.2022
pbierz plik (434kB) pdf
10.06.2022
13.06.2022
Robert Piesik
pbierz plik (683kB) pdf
22.06.2022
pbierz plik (538kB) pdf
       27.09.2022       
28.09.2022
Robert Piesik
interpalacja (1085kB) pdf
11.10.2022
pbierz plik (1290kB) pdf
25.11.2022
29.11.2022
Robert Piesik
pobierz plik (567kB) pdf
30.11.2022
08.12.2022
16.12.2022
pobierz plik (186kB) pdf
pobierz plik (217kB) pdf
pobierz plik (269kB) pdf
24.02.2023
27.02.2023
Józef Kołak
pobierz plik (375kB) pdf
3.03.2023
pobierz plik (201kB) pdf
24.02.2023
27.02.2023
Robert Piesik
pobierz plik (724kB) pdf
7.03.2023
pobierz plik (354kB) pdf
30.03.2023
30.03.2023
Robert Piesik
pobierz plik (533kB) pdf
5.04.2023
04.05.2023
pobierz plik (224kB) pdf
Odpowiedź na interpelację (407kB) pdf
26.05.202330.05.2023 Robert Piesik Interpelacja (1711kB) pdf 31.05.2023 Odpowiedź na interpelację (183kB) pdf
30.06.2023
3.07.2023
Józef Kołak
pobierz p0lik (426kB) pdf
6.07.2023
poboierz plik (226kB) pdf
30.06.2023
3.07.2023
Sylwester Knyba
pobierz p0lik (509kB) pdf
6.07.2023
pobierz plik (222kB) pdf
29.11.2023
01.12.2023
Robert
Piesik
pobierz plik (719kB) pdf
04.12.2023
pobierz plik (232kB) pdf
29.11.2023
01.12.2023
Józef
Kołak
pobierz plik (399kB) pdf
04.12.2023
pobierz plik (199kB) pdf
29.11.2023
01.12.2023
Józef
Kołak
pobierz plik (425kB) pdf
04.12.2023
pobierz plik (194kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (28 grudnia 2018)
Opublikował: Żaneta Szulc (28 grudnia 2018, 10:58:33)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Klunder (6 grudnia 2023, 07:34:58)
Zmieniono: aktual

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7420