Interpelacje/Zapytania Radnych Rady Gminy w Chojnicach

W myśl art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.):

3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

4Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

7Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

WYKAZ INTERPELACJI I ZAPYTAŃ RADNYCH RADY GMINY W CHOJNICACH (2018-2023)

Data wpływu do
 Przewodniczącego
Rady Gminy
Data przekazania
do Wójta Gminy

Imię i nazwisko
radnego składającego interpelację/
zapytanie

Treść interpelacji/
zapytania

Data udzielenia odpowiedzi
Odpowiedź na interpelację/
zapytanie

20.12.2018
27.12.2018
Sylwester Knyba
pobierz plik (609kB) pdf
08.01.2019
pobierz plik (433kB) pdf
20.12.2018
27.12.2018
Robert Piesik
pobierz plik (406kB) pdf
07.01.2019
pobierz plik (329kB) pdf
28.02.2019
04.03.2019
Sylwester Knyba
pobierz plik (438kB) pdf
15.03.2019
pobierz plik (200kB) pdf
28.02.2019
04.03.2019
Jarosław Kurek
pobierz plik (330kB) pdf
14.03.2019
pobierz plik (184kB) pdf
28.02.2019
04.03.2019
Danuta Łoboda
pobierz plik (452kB) pdf
15.03.2019
pobierz plik (214kB) pdf
28.02.2019
04.03.2019
Danuta Łoboda
pobierz plik (475kB) pdf
15.03.2019
pobierz plik (214kB) pdf
28.02.2019
04.03.2019
Ludwika Pokojska
pobierz plik (327kB) pdf
07.03.2019
pobierz plik (435kB) pdf
28.02.2019
04.03.2019
Ludwika Pokojska
pobierz plik (358kB) pdf
18.03.2019
pobierz plik (428kB) pdf

29.03.2019
01.04.2019
Józef Kołak
pobierz (344kB) pdf
12.04.2019
pobierz plik (409kB) pdf
29.03.201901.04.2019Józef Kołak
pobierz (457kB) pdf
08.04.2019
pobierz plik (292kB) pdf
29.03.201901.04.2019Józef Kołak
pobierz (369kB) pdf
12.04.2019
pobierz plik (419kB) pdf
29.03.201901.04.2019Paweł Wieczorek
pobierz (400kB) pdf
12.04.2019
pobierz plik (354kB) pdf
29.03.201901.04.2019Paweł Wieczorek
pobierz (274kB) pdf 02.04.2019
pobierz plik (331kB) pdf
29.03.201901.04.2019Bożena Borowicka
pobierz (346kB) pdf 02.04.2019
pobierz plik (446kB) pdf
29.03.201901.04.2019Jarosław Kurek
pobierz (343kB) pdf 02.04.2019
pobierz plik (312kB) pdf
26.04.2019
29.04.2019
Robert Piesik
pobierz plik (272kB) pdf
06.05.2019
10.06.2019
pobierz plik (191kB) pdf

pobierz plik (318kB) pdf
26.04.2019
29.04.2019
Jarosław Kurek
pobierz plik (299kB) pdf
06.05.2019
10.06.2019
pobierz plik (191kB) pdf

pobierz plik (204kB) pdf

pobierz plik (318kB) pdf
26.04.2019
29.04.2019
Tadeusz Wirkus
pobierz plik (258kB) pdf
06.05.2019
pobierz plik (251kB) pdf

pobierz plik (188kB) pdf

pobierz plik (315kB) pdf
26.04.2019
30.04.2019
Robert Piesik
pobierz plik (573kB) pdf
06.05.2019
pobierz plik (183kB) pdf

pobierz plik (370kB) pdf
31.05.2019
04.06.2019
Robert Piesik
pobierz plik (324kB) pdf
10.06.2019

01.07.2019
pobierz plik (161kB) pdf

pobierz plik (260kB) pdf
31.05.2019
31.05.2019
Jarosław Kurek
pobierz plik (297kB) pdf
31.05.2019
odpowiedź na interpelację udzielono ustnie podczas VII sesji Rady Gminy w dniu 31.05.2019 r.

pobierz plik (160kB) pdf
05.07.2019
05.07.2019
Robert Piesik
pobierz plik (296kB) pdf
12.07.2019
pobierz plik (283kB) pdf
05.07.2019
05.07.2019
Jarosław Kurek
pobierz plik (317kB) pdf
09.07.2019

16.07.2019
pobierz plik (174kB) pdf

pobierz plik (213kB) pdf
05.07.2019
05.07.2019
Zbigniew Drążkowski
pobierz plik (216kB) pdf
09.07.2019
pobierz plik (215kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Ludwika Pokojska
pobierz plik (306kB) pdf
04.10.2019
04.11.2019
pobierz plik (315kB) pdf
pobierz plik (433kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Jarosław Erbetowski
pobierz plik (143kB) pdf
01.10.2019

11.10.2019
pobierz plik (179kB) pdf

pobierz plik (121kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Józef Kołak
pobierz plik (98kB) pdf
01.10.2019

11.10.2019
pobierz plik (178kB) pdf

pobierz plik (136kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Jarosław Kurek
pobierz plik (337kB) pdf
01.10.2019

11.10.2019

30.10.2019
pobierz plik (213kB) pdf

pobierz plik (248kB) pdf

pobierz plik (383kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Bożena Borowicka
pobierz plik (236kB) pdf
04.10.2019
pobierz plik (293kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Bożena Borowicka
pobierz plik (268kB) pdf
04.10.2019

11.10.2019
pobierz plik (206kB) pdf

pobierz plik (170kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Bożena Borowicka
pobierz plik (222kB) pdf
04.10.2019
pobierz plik (196kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Paweł Wieczorek
pobierz plik (127kB) pdf
03.10.2019
pobierz plik (172kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Paweł Wieczorek
pobierz plik (135kB) pdf
03.10.2019
pobierz plik (172kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Paweł Wieczorek
pobierz plik (148kB) pdf
03.10.2019
pobierz plik (172kB) pdf
20.09.2019
20.09.2019
Paweł Wieczorek
pobierz plik (145kB) pdf
03.10.2019
pobierz plik (172kB) pdf
18.10.2019
21.10.2019
Robert Piesik
pobierz plik (308kB) pdf
30.10.2019

05.11.2019

pobierz plik (320kB) pdf

pobierz plik (214kB) pdf
18.10.2019
21.10.2019
Jarosław Kurek
pobierz plik (383kB) pdf
30.10.2019

21.11.2019
pobierz plik (243kB) pdf

pobierz plik (351kB) pdf
22.11.2019
25.11.2019
Pokojska Ludwika
pobierz plik (378kB) pdf
03.12.2019
pobierz plik (184kB) pdf
22.11.2019
25.11.2019
Kurek Jarosław
pobierz plik (354kB) pdf
03.12.2019
pobierz plik (205kB) pdf
22.11.2019
25.11.2019
Kurek Jarosław
pobierz plik (281kB) pdf
26.11.2019
pobierz plik (182kB) pdf
20.12.2019
23.12.2019
Robert Piesik
pobierz plik (312kB) pdf
30.12.2019
pobierz plik (224kB) pdf
20.12.2019
23.12.2019
Józef Kołak
pobierz plik (162kB) pdf
02.01.2020
pobierz plik (322kB) pdf
30.01.2020
31.01.2020
Jarosław Kurek
pobierz plik (246kB) pdf
13.02.2020
pobierz plik (178kB) pdf
   30.01.2020 
31.01.2020
Robert Piesik
pobierz plik (318kB) pdf
13.02.2020
pobierz plik (365kB) pdf
31.01.2020
31.01.2020
Sylwester Knyba
pobierz plik (362kB) pdf
13.02.2020
pobierz plik (227kB) pdf
31.01.2020
31.01.2020
Gruźliński Stefan
pobierz plik (279kB) pdf
12.02.2020
pobierz plik (358kB) pdf
30.01.2020
31.01.2020
Józef Kołak
pobierz plik (263kB) pdf
13.02.2020
pobierz plik (3312kB) pdf
28.02.2020
02.03.2020
Robert Piesik
pobierz plik (323kB) pdf
05.03.2020
pobierz plik (793kB) pdf
28.02.2020
02.03.2020
Sylwester Knyba
pobierz plik (443kB) pdf
09.03.2020
pobierz plik (605kB) pdf
28.02. 2020
02.03.2020
Paweł Wieczorek
pobierz plik (216kB) pdf
09.03.2020
pobierz plik (624kB) pdf
28.02.2020
02.03.2020
Danuta Łoboda
pobierz plik (308kB) pdf
09.03.2020
pobierz plik (526kB) pdf
28.02.2020
02.03.2020
Jarosław Kurek
pobierz plik (231kB) pdf
09.03.2020
pobierz plik (460kB) pdf
20.05.2020
21.05.2020
Tadeusz Wirkus
pobierz plik (234kB) pdf
09.06.2020
09.06.2020
pobierz plik (295kB) pdf
pobierz plik (444kB) pdf
30.06.202001.07.2020Robert
Piesik
interpelacja (2089kB) pdf 07.07.2020 interpelacja (40kB) pdf
odpowiedź (263kB) pdf
30.06.202001.07.2020Iwona Orłowska interpelacja (1657kB) pdf 10.07.2020 interpelacja (42kB) pdf
30.06.202001.07.2020Józef Kołak  interpelacja (484kB) pdf 10.07.2020 odpowiedź interpelacja (424kB) pdf
30.06.202001.07.2020Stefan Gruźliński interpelacja (642kB) pdf 16.07.2020 odp. interpelacja (350kB) pdf
21.07.202022.07.2020
Jarosław Kurek
pobierz pik (545kB) pdf 16.08.2020
pobierz plik (349kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (28 grudnia 2018)
Opublikował: Żaneta Szulc (28 grudnia 2018, 10:58:33)

Ostatnia zmiana: Hanna Papierkiewicz (25 sierpnia 2020, 09:03:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2291